واکسن خطرناکترین ویروس فرهنگی جهان، توسط حماس ومردم غزه درطوفان_الأقصی ساخته وبه دنیاصادرشد بی تفاوتی، ویروس مسری مرگبارساخته شده فرهنگ وتمدن غرب است که صدهاسال،میلیاردها نفررادرگیرکرده وخیلی هارادچارمرگ انسانیت نموده وازآنها جسمی بی روح ساخته بود مظلومیت واقتدارمردم غزه که درکودکان ونوزادان، با معصومیت همراه بود، ماده اصلی واکسن احساس_مسئولیت جهانی بودکه توسط رسانه های […]

واکسن خطرناکترین ویروس فرهنگی جهان، توسط حماس ومردم غزه درطوفان_الأقصی ساخته وبه دنیاصادرشد

بی تفاوتی، ویروس مسری مرگبارساخته شده فرهنگ وتمدن غرب است که صدهاسال،میلیاردها نفررادرگیرکرده وخیلی هارادچارمرگ انسانیت نموده وازآنها جسمی بی روح ساخته بود

مظلومیت واقتدارمردم غزه که درکودکان ونوزادان، با معصومیت همراه بود، ماده اصلی واکسن احساس_مسئولیت جهانی بودکه توسط رسانه های دوست ودشمن به مردم دنیاتزریق وعمل واکسیناسیون جهانی درکمتراز۶۰ روزانجام
ومیلونها نفرواکسینه شدندوهمچنان ادامه دارد

این درحالیست که این واکسن، درسال ۵۷ هجری شمسی ابتدا توسط آقای سید روح الله خمینی درایران ساخته شد وبه مردم بصورت اختیاری و داوطلبانه با قیام اوبرعلیه حکومت استبدادی شاهنشاهی وهمزمان  بنیانگذاری روزجهانی قدس برعلیه ظلم جهانی استکباراسرائیل وآمریکا تزریق شد واین کار_احساس مسئولیت جهانی_تابه حال توسط جانشین الهی اش، آقای سیدعلی خامنه‌ای ادامه دارد
البته ساخت این واکسن از ۱۴۰۰ سال پیش، توسط حضرت حسین علیه السلام_امام مسلمانان شیعه_درکربلاواصل آن بدست مادرش_حضرت زهراسلام الله علیها_ درقیام فاطمی شهر مدینه برعلیه بزرگترین ظلم بشر(غصب حکومت الهی) اتفاق افتادوبرکت ساخت این واکسن فاطمی، بعداز۱۴ قرن دنیارافراگرفته است

#بی تفاوتی اجتماعی=مرگ انسانیت بشر
احساس مسئولیت جهانی=حیات روحانی بشر

https://chat.whatsapp.com/HPdN5lEZkrL9xsT4QkJeJ8

  • منبع خبر : مژده خبر