مژده خبر_ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت:باارائه وبررسی مدارک داروی دکترمصطفایی, ،سازمان غذا و دارو مجوز تولید موقت داروی ضدکروناصادرکرد

 

به گزارش مژده خبر،معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دکتر مصطفایی باید ظرف ۶ ماه داروی خود را تولید و آزمایشات مربوطه را تکمیل کند تا تأثیر دارو بر کرونا اثبات شود.

وی با اشاره به اینکه منشأ داروی دکتر مصطفایی گیاهی بوده و در درمان کرونا موثر است، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو با توجه به بررسی مدارک ارائه شده از سوی دکتر مصطفایی مجوز تولید  موقت را صادر کرده است.

دکتر قباد محمدی افزود: دکتر مصطفایی باید ظرف ۶ ماه داروی خود را تولید و آزمایشات مربوطه را تکمیل کند تا تأثیر دارو بر کرونا اثبات شود.
وی گفت: پس از این فرآیند درصورت اثبات اثرگذاری داروی مذکور بر کرونا مجوز دائم تولید آن صادر خواهد شد.
محمدی تصریح کرد: در حال حاضر مجوز تولید داروی دکتر مصطفایی شش ماه اعتبار دارد.
وی عنوان کرد: دکتر مصطفایی باید نسبت به تولید داروی خود اقدام کند البته  تاکنون موفق به تولید نشده است.
محمدی خاطرنشان کرد: طی این شش ماه باید آزمایشات تاریخ انقضا، پایداری و بالینی تکمیل شود تا اثرگذاری آن بر کرونا به اثبات برسد.

  • منبع خبر : مژده خبر