بایگانی‌های - سبزی ترش واش، گشنیز،جعفری،چوچاق،تره،خالواش،ترش واش،نعنا، .فیله مرغ، پیاز یک عدد بزرگ، سیر پنج حبه، بادمجان سرخ شده، گوجه - پایگاه خبری مژده خبر
خورشت ترش واش 31 اردیبهشت 1402
سرگرمی وآشپزی؛

خورشت ترش واش

گروه سرگرمی مژده خبر- سبزی ترش واش سرخ شده(گشنیز،جعفری،چوچاق،تره،خالواش،ترش واش،نعنا)..فیله مرغ...پیاز یک عدد بزرگ...سیر پنج حبه...بادمجان سرخ شده...گوجه و.....