بایگانی‌های انقلاب اسلامی، دولت، گام دوم، حقوق دان، آسیب شناسی، رییس جمهور، - پایگاه خبری مژده خبر
 قوّت‌ها و آسیب‌ها در کارنامه ۲ساله دولت 04 شهریور 1402
جهت اطلاع اصحاب لجوج، اصلاح طلبان، و همه ی آنانی که چشم دیدن دولت ایران قوی را نداشته و ندارند؛

 قوّت‌ها و آسیب‌ها در کارنامه ۲ساله دولت

  ۱) دو سال از آغاز ریاست جمهوری رئیسی گذشت. او حقوقدان و قاضی‌ القضات بود، و نه فعال سیاسی و حزبی مصطلح. سیاست را می‌شناخت و به اعتبار مسئولیت قضایی، با چالش‌های مدیریتی آشنایی داشت، اما اهل سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی نبود. می‌شود کارنامه دو ساله رئیسی و دولت وی را از زوایای مختلف ارزیابی […]