بایگانی‌های افتتاح ۲۵طرح در حوزه برق، هفته دولت، ابوطالب ایتوندی فرماندار شهرستان هرسین، رسانه ها، جهاد تبیین، آگاهی بخشی، مژده خبر - پایگاه خبری مژده خبر
رسانه ها با حق گویی، آگاهی بخشی کنند/ افتتاح ۲۵ طرح در حوزه برق در هرسین 02 شهریور 1402
فرماندار هرسین در آیین افتتاحیه طرح های هفته دولت :

رسانه ها با حق گویی، آگاهی بخشی کنند/ افتتاح ۲۵ طرح در حوزه برق در هرسین

جعفر جعفری/ مژده خبر- فرماندار هرسین در آیین افتتاحیه طرح های هفته دولت مطرح کرد: رسانه ها جهاد تبیین را بعنوان یک عزم درونی در اولویت فعالیت های خبری خود قرار دهند و با حق گویی آگاهی بخشی کنند.