بایگانی‌های افتتاحیه نخستین دپارتمان ادب و سخنوری در جهاد دانشگاهی کرمانشاه، محمدرضا فتحی مدیر دپارتمان، بزرگداشت حکیم فردوسی، زبان زنده فارسی - پایگاه خبری مژده خبر
برگزاری افتتاحیه نخستین دپارتمان ادب و سخنوری زبان فارسی در کرمانشاه 26 اردیبهشت 1402
همزمان با بزرگداشت مقام حکیم توس ، فردوسی در جهاد دانشگاهی کرمانشاه؛

برگزاری افتتاحیه نخستین دپارتمان ادب و سخنوری زبان فارسی در کرمانشاه

صبا سوری/ مژده خبر- محمدرضا فتحی مدیر دپارتمان ادب و سخنوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه در افتتاحیه دپارتمان مذکور گفت: زبان فارسی از زبان های زنده دنیا است و جزء شش زبان زنده جهان است و همچنین زبان فارسی جز سه زبان پر کاربرد جهان نام برد و گفت بیش از پنج کشور جهان به زبان فارسی سخن می گویند.