بایگانی‌های اسلام، مصرف درست، اسراف و تبذیر، برق، عمل صالح، انفاق، تعالی، توحید عملی، یاسین همایونی، مژده خبر - پایگاه خبری مژده خبر
دیدگاه اسلام درباره مدیریت مصرف 09 شهریور 1402
یادداشت روز؛

دیدگاه اسلام درباره مدیریت مصرف

یادداشت مژده خبر- از نظر قرآن و روایات، «مصرف» اگر با واژه‌هایی چون پارسایی، انفاق و عمل صالح همراه شود می‌تواند انسان را به تعالی برساند، اما باید توجه داشت آن چه برای «مصرف» در اختیار انسان‌ها قرار گرفته محدود است.