بایگانی‌های استاندار - پایگاه خبری مژده خبر
به جای بازی نام، شهرت و شهر باید به دنبال استانداری با ویژگیهای لازم بود 30 شهریور 1400
یادداشت ویژه؛

به جای بازی نام، شهرت و شهر باید به دنبال استانداری با ویژگیهای لازم بود

مژده خبر_ یادداشت ویژه امروز مژده خبر به قلم رسول مرادی فعال رسانه‌ای است که باهم مرور می‌کنیم.