بایگانی‌های اخلاق، صاحبان قلم، زر و زور، شایعه، بدون آگاهی، مژده خبر - پایگاه خبری مژده خبر
14 شهریور 1402
یادداشت ویژه؛

باید و نبایدهای اخلاقی صاحبان قلم

مژده خبر- باید و نبایدهای اخلاقی صاحبان قلم عنوان مطلبی است که خطاب به اهالی رسانه و قلم نوشته شده است.