بایگانی‌های اتاق اصناف، هرسین، انتخابات، هیئت مدیره، اعتراض - پایگاه خبری مژده خبر
تعیین تکلیف و انتقال قدرت در اتاق اصناف شهرستان هرسین 08 بهمن 1401

تعیین تکلیف و انتقال قدرت در اتاق اصناف شهرستان هرسین

مژده خبر- امروز شنبه ۸ بهمن ماه انتخابات اتاق اصناف  و تعیین تکلیف هیئت مدیره دراین شهرستان برگزار شد.