بایگانی‌های آفت لورانتوس، جنگل های کرمانشاه،زاگرس، انشاالله کولانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، فقر اقتصادی، مژده خبر - پایگاه خبری مژده خبر
آفت لورانتوس دامن‌گیر جنگل‌های زاگرس کرمانشاه است 21 فروردین 1403
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه:

آفت لورانتوس دامن‌گیر جنگل‌های زاگرس کرمانشاه است

مژده خبر- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر آفت لورانتوس دامن‌گیر جنگل‌های زاگرس در استان کرمانشاه است و عملیات مبارزه با این آفت باید به صورت سراسری در کشور انجام شود.