مژده خبر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از معاونت استاندارد قصرشیرین بازدید نمود.

به گزارش مژده خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه در روز سه شنبه  ۲۸فروردین ماه سال جاری، دکتر یگانه مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه به اتفاق  دکتر محمد محمدنژاد معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان کرمانشاه در راستای تحقق شعار سال و به منظور ارتقای سطح فعالیت های اداره کل استاندارد متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل مرزهای استان از معاونت قصرشیرین این اداره کل بازدید به عمل آورد و طی جلساتی؛ تصمیماتی جهت حمایت، کمک و پشتیبانی از اداره کل استاندارد به عمل آمد، ازجمله اینکه مقرر شد:
۱- طی جلساتی مشترک با مدیر عامل محترم منطقه آزاد قصرشیرین، زمین متناسب و مناسب به نیاز اداره کل استاندارد جهت انجام وظیفه در مرز اختصاص داده شود.
۲-  در سفر دوم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به کرمانشاه اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل ساختمان و آزمایشگاه در منطقه آزاد قصرشیرین در مرزهای پرویزخان، خسروی و سومار منظور گردد.
۳- در خصوص ساختمان قصرشیرین که در اثر زلزله در سال ۱۳۹۶ آسیب جدی دیده شده بود نیز، تصمیماتی به عمل آمد.
۴- به منظور تعامل، هم دلی و همکاری بیشتر اداره کل استاندارد با سایر دستگاه های مرتبط با استاندارد در قصرشیرین مقرر شد طی ده روز آینده نیز طی سفری مجدد، جلساتی در این خصوص برگزار شود.