تنها 7 روز تا پایان زمان وعده داده شده استاندار برای حل مشکل گرانیهای کشور باقی مانده است.

به گزارش مژده خبر به نقل از راه اترک، ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ ، هادی حق شناس، استاندار گلستان در شهرستان کلاله، وعده حل شدن کامل معضل گرانی ها در کل کشور را داده بود.

حق شناس در مراسم افتتاح طرح آسفالت روستای قوجمز در گفتگو با راه اترک در خصوص حل مشکل گرانی ارزاق عمومی به خبرنگار راه اترک گفته بود: مطمئنا ظرف این دو سه هفته آینده حل می شود.

حال از زمان وعده داده شده استاندار ، ۱۵ روز گذشته است.

مردم چشم انتظار قولی هستند که استاندار محترم استان گلستان داده و معتقدند که استاندار حرفی که زده حتما با پشتوانه صحبت با مسئولین کشوری و به خصوص رئیس جمهور محترم زده است.

اینکه در این یک هفته باقی مانده از وعده استاندار چه اتفاقی قرار است روی دهد، مردم نمی دانند ولی امیدوارند که وعده ی این بار مسئولین کشوری محقق شود.

انتهای پیام/