مژده خبر- معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار بی‌سواد 10 تا 49 ساله در استان داریم.

30 هزار بیسواد 10 تا 49 ساله در کرمانشاه داریم

هرمز نوروزی فرد در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه براساس آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ استان کرمانشاه ۷۰ هزار نفر بی‌سواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال داشت، گفت: با احتساب آموزش هایی که در حوزه سوادآموزی در این سالها داشته ایم، احتمالا آمار بیسوادان استان در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر باشد.

نوروزی فرد ادامه داد: بیشترین باسوادان استان کرمانشاه در شهرهای کرمانشاه و پاوه زندگی می کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به جایگاه قابل قبول استان از حیث تحقق سهمیه سوادآموزی، گفت: بر اساس گزارش عملکرد سازمان نهضت سوادآموزی کشور، استان کرمانشاه رتبه اول کشور را در زمینه تحقق سهمیه سوادآموزی در سال گذشته کسب کرده است.

نوروزی فرد سهمیه سوادآموزی استان کرمانشاه در سال گذشته را آموزش۹۹۴۰  نفر در سه دوره سوادآموزی، تحکیم و انتقال عنوان کرد و افزود: سال گذشته آموزش ها به ۱۰ هزار و ۵۷ نفر ارائه شد و ۱۰۱٫۲ درصد سهمیه سوادآموزی استان محقق شد.

وی اضافه کرد: سهمیه سوادآموزی استان در سال گذشته در سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم به ترتیب آموزش ۴۵۰۰، ۲۵۴۰ و ۲۹۰۰ نفر بود که در نهایت در هریک از این سه دوره آموزش ها به میزان ۴۵۶۰، ۲۵۸۵ و ۲۹۱۲ نفر ارائه شد.

نوروزی فرد در ادامه با اشاره به در نظرگرفته شدن یک فرصت نیم ساعته برای آموزش سوادآموزان دوره انتقال در شبکه آموزش، گفت: از سوادآموزان دوره انتقال استان می خواهیم تا حتما از این فرصت برای تکمیل آموخته های خود استفاده کنند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اضافه کرد: سوادآموزان دوره انتقال می توانند هرروز از ساعت ۱۶و نیم تا ۱۷ پای برنامه های شبکه آموزش بنشینند و عقب افتادگی های آموزشی خود را جبران کنند.

وی ادامه داد: این آموزش ها هرروز تا ۳۱ شهریور از شبکه آموزش پخش می شوند.

  • منبع خبر : ایسنا