مژده خبر- مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری در استانداری کرمانشاه باصدور پیامی اعلام کرد:۱۲فروردین سرآغاز حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود.

۱۲فروردین سرآغاز حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود

رای مردم به جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین قبول حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت و متکی بودن ارکان مختلف نظام بر رای و انتخاب مردم بود که توانست پایانی باشد بر استیلای اندیشه یکه سالاری و طاغوت و استقرار مردم سالاری مبتنی بر احکام اسلامی.
۱۲ فرورین نماد پروازی است که با دو بال مقبولیت و مشروعیت حکومت متکی بر رای مردم استوار است که بتواند اندیشه امت اسلامی را در اداره امور مملکت جاری و ساری نماید.
این روز عزیز فرصت مغتنمی است تا یاد و خاطره شهیدان راه عدالت ، آزادی و معنویت و استقرار نظام جمهوری اسلامی را زنده نگهداریم و همت و تلاش خود را در عمل به قانون و اجرای همه اصول قانون اساسی به ویژه حقوق ملت و حق انتخاب آنان به کار گیریم.
بدون شک حضور گسترده و انتخاب اصلح مردم در ادوار نتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ۲۸ خرداد مصداق عینی در تحقق اصول مترقی قانون اساسی می باشد که راه را برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی هموار می نماید.
انشالله چنین باد تا توطئه بدخواهان نقش بر آب شود.

✍جلیل بالایی
مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه

 

  • منبع خبر : مژده خبر