شهدا رایادکنیم.

می ترسم ازخودم …
•زمانی که عکس شهدا رو به دیوار اتاقم چسبوندم،
ولی به دیوار دلم نه!

می ترسم ازخودم …
•زمانی که اتیکت خادم الشهدا و…رو به سینه ام می چسبونم،
اما خادم پدر و مادر خودم نیستم!

می ترسم ازخودم …
•زمانی که اسمم توی لیست تمام اردو های جهادی هست،
ولی توی خونه خودمون هیچ کاری انجام نمی‌دم!

می ترسم ازخودم …
•زمانی که برای مادرای شهدا اشک می ریزم،
اما حرمت مادر خودم رو حفظ نمی کنم!

می ترسم ازخودم …
•زمانی که فقط رفتن شهدا رو می بینم،
ولی شهیدانه زیستن شون رو نه!

شهدا شرمنده‌ایم که مدام شرمنده ایم
تعجیل در ظهور اباصالح‌علیه السلام گناه نکنیم

اللهم_عجل_لولیک_الفرج

  • نویسنده : خادم الشهدا
  • منبع خبر : مژده خبر