این یادداشت ویژه درباره ی سریال روشنگر گاندو است که باهم می خوانیم.

 

دشمن در راستای تحقق راهبرد جنگ نرم یکی از اقدامات را نفوذ در لایه های اصلی و میانی مدیریت های کشور در راستای تصمیم گیری و تصمیم سازی برای رسیدن به اهداف خود قرار داد و بدین ترتیب گاندوهایی را در عرصه ها و زمینه های مختلف برای مواجهه با انقلاب اسلامی جذب، سازماندهی و آموزش داد و در مسیر نقش آفرینی در راهبرد براندازی نرم انقلاب بکارگیری نمود که مصادیق آن در چهار دهه گذشته در فتنه های مختلف اعم از فتنه ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و… قابل اثبات است

گاندوهایی که با راهبری سرویس های اطلاعاتی خارجی در راستای تضعیف منافع ملی و تقویت جبهه مقابل یعنی دشمن حرکت کردند و در این مسیر ضمن تحمیل هزینه های زیاد به انقلاب مسیر رشد و پیش برندگی انقلاب را تضعیف نمودند.

گاندوهایی که بصورت جریانی، نفوذ را دنبال می کردند؛ نفوذی که بارها توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده و مورد بی توجهی و غفلت مسئولین قرار گرفته بود امروز با فیلم گاندو بصورت تصویری و شفاف به خانه‌ های مردم می آید و برای همگان مباحث مطرح شده توسط رهبر انقلاب در سالهای قبل همچون جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، نفوذ، جریان نفوذ را تداعی می نماید.

گاندو یک سریال و فیلم نیست. گاندو سناریوی دشمن در مواجهه با انقلاب است. گاندو میزان تلاش دشمن برای براندازی انقلاب است.

گاندو نشان دهنده میزان بسیار بالای زخم خوردگی دشمن از انقلاب اسلامی است . گاندو نشان از محمدهایی است که جان خود را به کف گرفته و گمنام در مسیر اعتلای انقلاب و ارتقای عزت مردم تلاش می کنند.

گاندو نشان از مسئولینی است که درد مردم نداشته و رویاهای افسانه ای در سر می پرورانند که قرار است بیگانه محقق نماید

  • نویسنده : امیرحسین یوسفی
  • منبع خبر : مژده خبر