مژده خبر-مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به جذب ۳۹ هزار حامی جدید برای ایتام و فرزندان محسنین کرمانشاهی در پویش ایران مهربان؛ گفت: کمیته امداد استان کرمانشاه با جذب این تعداد حامی جدید و تحقق ۱۴۰ درصدی برنامه جذب پدران معنوی؛ توانسته است رتبه نخست کشوری در این پویش را کسب کند.

‍ مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به جذب ۳۹ هزار حامی جدید برای ایتام و فرزندان محسنین کرمانشاهی در پویش ایران مهربان؛ گفت: کمیته امداد استان کرمانشاه با جذب این تعداد حامی جدید و تحقق ۱۴۰ درصدی برنامه جذب پدران معنوی؛ توانسته است رتبه نخست کشوری در این پویش را کسب کند.

به گزارش مژده خبر،پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه پویش ایران مهربان از ابتدای نیمه دوم سال ۹۹ با هدف جذب پدران معنوی برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است، گفت: اجرای این پویش تا پایان بهار ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت.

رخصی با اشاره به اینکه پویش ایران مهربان با شعار” تا پایان بهار ۱۴۰۰ هیچ فرزند یتیم و محسنینی در استان کرمانشاه بدون حامی نخواهد ماند” به اجرا در آمده است، تاکید کرد: در ابتدای آغاز این پویش پیش بینی شده بود که تا پایان بهار ۱۴۰۰ حدود ۳۷ هزار حامی نیکوکار برای فرزندان معنوی در استان جذب شود.

محسن رخصی با اشاره به استقبال و مشارکت بالای خیران، کارکنان دستگاه های اجرایی و اصناف در پویش ایران مهربان؛ ادامه داد: با مشارکت بالای مردم در این پویش، بیش از ۳۹ هزار حامی جدید برای ایتام و فرزندان محسنین در استان تا پایان سال ۹۹ جذب شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه تصریح کرد: کمیته امداد استان کرمانشاه با جذب این تعداد حامی جدید و تحقق ۱۴۰ درصدی برنامه جذب پدران معنوی نسبت به دوره زمانی تعیین شده؛ توانسته است رتبه نخست کشوری پویش ایران مهربان را کسب کند.

محسن رخصی عنوان کرد: امیدواریم تا پایان بهار ۱۴۰۰ با جذب پدران معنوی بیشتر برای فرزندان ایتام و محسنین کرمانشاهی، گره های بیشتری از این فرزندان گشوده شود.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی کمیته امداد استان کرمانشاه