مژده خبر- فرماندار شهرستان ساوجبلاغ از کسب رتبه برتر سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ بین ۵۲۰ شعبه در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش مژده خبر به نقل از رسانه خبری ساوجبلاغ ,دکتر البرزی فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در اولین رویداد اشتغال که ۲۵دی ماه ۱۴۰۲ در سالن ۹دی شهرداری با همکاری کارفرمایان ،مدیران واحد‌های صنعتی و منابع انسانی با کارجویان در ارتباط بودند از یک اتفاق خوب خبر داد و گفت :
در شهرستان ساوجبلاغ از سوی واحد‌های صنعتی و اقتصادی با ۱۶۰۰تقاضای شغل مواجه هستیم ،که اگر یک قطار با ۱۶۰۰مسافر بیکار در حوزه شهرستان ساوجبلاغ بخواهد مسافرانش پیاده شوند ما آمادگی داریم همه را مشغول کنیم .
البرزی در ادامه  از آمار بیمه شدگان  تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت :
بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ ۶۳۲۵۰ نفر بودند که امروز بعداز دوسال وسه ماه این آمار در سازمان تامین اجتماعی به ۷۶۴۵۰نفر ارتفاع پیدا کرده که باافزایش ۲۱ درصدی ،بیش از ۱۳هزار شغل پایدار در حوزه شهرستان ساوجبلاغ ایجاد شده است.