مژده خبر- روابط عمومی اداره‌کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خبر داد: آمارفوت شدگان ومصدومین ناشی ازحوادث ترافیکی کرمانشاه پرده ماهه ی سال‌جاری نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

در ده ماهه سال جاری، ۳۸۲ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(دهه ماهه سال ۹۸) که ۴۸۸ نفر بود کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، در ده ماهه سال جاری ، ۳۸۲ نفر (۸۳ زن ، ۲۹۹ مرد ) در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل(دهه ماهه سال ۹۸) که ۴۸۸ نفر(۱۱۵ زن ۳۷۳ مرد) افزایش داشته است.
همچنین مصدوم حوادث ترافیکی در ده ماهه سال جاری تعداد شش هزار و ۹۱۴ نفر به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده اند که از این تعداد هزار و ۸۹۹ نفر زن و پنج هزار و ۱۵نفر مرد بوده اند.
لازم به ذکر است آمار مصدومین حوادث ترافیکی در ده ماهه سال جاری نسبت به دهه ماهه سال ۹۸ که تعداد نه هزار و ۳۵۵ نفر بوده است کاهش داشته است.

  • نویسنده : فرشته شایگانی قانع
  • منبع خبر : مژده خبر