🔶کاریکاتور جالب حمید سحری از گل قیچی برگردان طارمی به چلسی|سوباسا هم رأی سفید داد!

🔶کاریکاتور جالب حمید سحری از گل قیچی برگردان طارمی به چلسی|سوباسا هم رأی سفید داد!

  • نویسنده : حمید سحری
  • منبع خبر : مژده خبر