مژده خبر-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: کارکنان دارای بیماری زمینه‌ای با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌توانند به صورت دورکاری فعالیت کنند.

کارکنان ادارات دارای بیماری زمینه‌ای می‌توانند دورکاری کنند

افشین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر وضعیت شیوع کرونا از ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ اظهار کرد: شیوه حضور کارکنان و ارائه کلیه خدمات عمومی و ضروری بر اساس بخشنامه ۳۷۴۸۹۹ مورخ ۹۹.۸.۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در وضعیت‌های زرد، نارنجی و قرمز خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات در هر یک از وضعیت‌های اعلامی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادارات افزود: کارکنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری در وضعیت زرد با صد در صد ظرفیت در محل کار حضور خواهند شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در سایر ادارات شهرهای زرد ارائه خدمات با حضور ۲ سوم کارکنان انجام خواهد شد، گفت: ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری در شهرهای نارنجی می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول در سطح استانی یا ملی کاهش حضور تا یک سوم کارکنان را داشته باشند.

کریمی با بیان اینکه در سایر ادارات شهرهای نارنجی ارائه خدمات با حضور نیمی کارکنان انجام خواهد شد، تصریح کرد: در شهرهای قرمز دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول در سطح استانی یا ملی کاهش حضور کارکنان تا پنجاه درصد را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام مشروط بر ایجاد نشدن خلل در ارائه خدمات ضروری است، ادامه داد: در سایر ادارات شهرهای قرمز ارائه خدمات با حضور حداکثر یک سومی کارکنان انجام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت: تمامی مراکز آموزشی از جمله آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به‌طور کامل باید تعطیل بوده و صرفاً کارکنانی که حضور آن‌ها برای حفاظت فیزیکی و تأسیسات و سامانه‌های الکترونیکی ضروری است، می‌توانند در محل کار خود حضور یابند.

به گفته کریمی کارکنانی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌توانند به صورت دورکاری فعالیت کنند.

  • منبع خبر : مهر