مژده خبر-  براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال گذشته به طور متوسط نزدیک به ۴۷ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد خودرو بوده‌اند.

طبق این آمارها، در دهک یک که کم‌درآمدترین دهک است، ۸۹/۲ درصد از خانوارها حتی یک خودرو هم نداشته‌اند.در دهک دوم ۷۶/۴ درصد، در دهک سوم ۵۹/۲ درصد و در دهک چهارم نیز ۵۴/۹ درصد فاقد خودرو بوده‌اند. در دهک پنجم ۴۹/۱ درصد از خانوارها فاقد خودرو هستند.

این میزان در دهک ششم ۴۰/۸ درصد، در دهک هفتم ۳۳/۱ درصد، در دهک هشتم ۲۸/۱ درصد، در دهک نهم ۲۲/۹ درصد و در ثروتمندترین دهک یعنی دهک دهم نیز ۱۵/۶ درصد بوده است.

 

  • نویسنده : عمار
  • منبع خبر : مژده خبر