مژده خبر - یادداشت ویژه امروز مژده خبر ازمحمد صادق اسفندیاری یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر کرمانشاه که دارای تجربه وپایگاه مردمی است ،می باشد.

یکی از وظایف شورای اسلامی شهر ، تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط تعریف گردیده است. که به معنی برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب و دارای توجیه برای ایجاد مشارکت مردمی و بخش خصوصی می باشد ، که صد البته می بایست از منابع و پتانسیل داخلی هر استان و شهرستان جهت انجام  آنها  استفاده نمود تا ضمن ایجاد اشتغال و بازدهی اقتصادی این برنامه ها و نوآوری ، و یا الگو برداری از کارهای خوب سایرین ، موجبات جلب توریست و رونق اقتصادی شهر فراهم گردد و سرانه فضاهای تفریحی ، ورزشی و فرهنگی نیز با استانداردهای جهانی منطبق و با اجرای صحیح این برنامه ها ضمن ایجاد روحیه شاداب و پویا برای شهروندان ، شاهد کاهش میزان جرائم در بعد اجتماعی نیز باشیم .برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی را در راستای ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی و فراهم شدن بسترهای مناسب برای نهادینه کردن فرهنگ ورزش همگانی را می توان عنوان کرد و با اشاره به اهمیت پیاده‌روی می توان گفت: پیاده‌روی، نقش بنیادی در سلامت روان و جسم انسان دارد از دیرباز ورزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

  • نویسنده : محمد صادق اسفندیاری کارشناس ارشدحقوق خصوصی
  • منبع خبر : مژده خبر