مژده خبر-  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در راستای توسعه کشاورزی و به منظور ترویج کشت زعفران در بین کشاورزان، در سال جاری پیش بینی می شود بیش از 20 هکتار زعفران در این شهرستان کشت شود که به ازای تامین سهم آورده 3 تن در هکتار توسط کشاورز میزان 3 تن پیاز زعفران بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

به گزارش خبرنگار مژده خبر، مهندس پرویزی فر با اشاره به اینکه، عمده سطح زیر کشت زعفران در دهستان های سراب نیلوفر، سرفیروزآباد، کوزران و چقانرگس می باشد افزود: با توجه به شرایط آب وهوایی این شهرستان و نیاز پایین این محصول به آب می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات زراعی آب بر باشد و شرایط آب و هوایی برای کشت و توسعه زعفران بسیار مساعد و سازگار است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان ساخت: کشت زعفران علاوه بر رونق اقتصادی بخش کشاورزی این شهرستان، اشتغال زایی، توسعه کشاورزی پایدار و صرفه جویی در مصرف آب را نیز به دنبال خواهد داشت.

پرویزی فر افزود: این مدیریت هرگونه حمایت اعتباری، فنی و آموزشی جهت افزایش کمی و کیفی تولید این محصول را انجام می دهد و از نظر تولید، درآمد و اشتغال زایی تحولی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

  • منبع خبر : مژده خبر