مژده خبر- مطلب حاضر درباره ی یک طرح پیشنهادی از مهندس فرهاد بختیاری در حوزه شهرداری‌ها است.

بسمه تعالی

درسنوات گذشته و سال جاری بدلیل محدودیت های مالی و مشکلات اقتصادی دولت و شرایط تحریم ها ، یکی از منابع کمکی دولت به شهرداری ها اختصاص اوراق مشارکت اسلامی به طرحها و پروژه هایی است که دارای توجیه اقتصادی و جزو مطالبات عمومی مردم می باشد ، بوده است . دراین خصوص شهرداری ها مجبورند برای پاسخگویی به بخشی از انتظارات شهروندان و تکمیل و ادامه ی طرح های در دست اقدام برای جذب اینگونه از اعتبارات ( تسهیلات ) تمایل نشان دهند و اقدام نمایند . این اعتبارات در قالب تسهیلات با نرخ ۱۸درصد هستند و با کارمزدها وهزینه های دیگر گاهان این نرخ تا ۲۵درصد هم می‌رسد ودر نهایت بارسنگینی را به دوش شهرداریها منتقل می نماید . فرایند جذب و اختصاص این اعتبارات بسیار طولانی و طاقت فرساست و به راحتی وصول نمی گردد . سازمانهای مرتبط برای جذب ان شامل شهرداری ، شورای اسلامی شهر ، استانداری ، سازمان شهرداری ها ، وزارت کشور ، سازمان بورس ، بانک عامل ، سازمان برنامه و بودجه استان و کشور ، بانک مرکزی می‌باشد و ملموس نیستند لذا بعنوان یک کارشناس مطلع و مرتبط با آن برخود لازم میدانم از کلیه ی دست اندرکاران فرایند جذب و اختصاص این اعتبار قدردانی و باطلاع مردم شریف و شهروندان گرامی برسانم .
بااحترام فرهادبختیاری

  • نویسنده : مهندس فرهاد. بختیاری
  • منبع خبر : مژده خبر