مژده خبر- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌کرمانشاه به مناسبت روز ملی سینما پیامی صادرکرد.

به گزارش مژده خبر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه, بهرام فاضلی طی پیامی، روز ملی سینما را به هنرمندان این عرصه تبریک گفت. در این پیام آمده است:

از سال ۱۸۹۵ و بنیان گذاری سینما توسط برادران لومیر کمتر از ۱۳۰ سال گذشته است، اما سینما، این هنر قرن بیستم در این مدت به چنان اوج و شکوهی رسیده است که بر افق تسخیر ناپذیر پیشتازیش در عرصه صنعت، سیاست، فرهنگ، اقتصاد و… ساحل و کرانه ای متصور نیست.
سینما هنر است و بدین جهت آستانی دارد مقدس. صنعت است و بدین روی فخری دارد بی بدیل. آنچه در این اقیانوس قابل اعتناست همگرایی هنرمند، طرح وایده است که در آمیختگی با تصویر، تکنولوژی و پرده هزارجادو، تماشاگر این رکن سوم خویش را به سحر، اعجاز و اوج بالندگی می رساند و اینجاست که هنرهفتم هنری می شود ارجمند، فاخر ، شایسته تکریم و تعظیم .
هرچند این روزها سایه شوم کرونا برسراین هنرصنعت سنگینی می کند اما روز ملی سینما کماکان روز لبخند سینماست.
بر خود وظیفه میدانم به رسم قدردانی این روز را به محضر آفرینندگان، هنرمندان و تلاشگران سینما به ویژه هنرمندان ارجمند و موفق این عرصه در استان کرمانشاه تبریک و شادباش عرض نمایم. روزهای امید و شادمانی این هنر در پیش است. به امید لبخند…
بهرام فاضلی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

  • منبع خبر : مژده خبر