مژده خبر- فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در پیامی آغاز هفته بهزیستی و تاسیس چهل و یکمین سال تاسیس سازمان بهزیستی وروز تامین اجتماعی را تبریک گفت.

درمتن این پیام آمده است:

جوامع برای رسیدن به پیشرفت و توسعه به نیروهای انسانی کارآمد نیاز دارند که حمایت گری سازمان های مختلف را داشته باشند؛ در این میان دو نهاد بهزیستی و تأمین اجتماعی پشتوانه و تضمین کننده آینده ای روشن و پرامید برای اکثریت مردم ایران اسلامی هستند که با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست های دولت در راستای سلامت فردی و اجتماعی گام برمی دارند.

در نگاهی دیگر نیز تأکید اسلام و نظام جمهوری اسلامی بر گسترش حمایت های اجتماعی به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان و توانمندسازی منابع انسانی بوده و این بیانگر اهمیت دو سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی می باشد.
اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، از تلاش های کارکنان این دو اداره در شهرستان تقدیر کرده و امیدوارم در راستای جلب اعتماد، رضایتمندی و خدمت رسانی بیشتر به مردم موفق و مؤید باشند.

جهانبخش حیدری
فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب

  • منبع خبر : مژده خبر