مژده خبر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی پیامی۱۷ مردادماه «روز خبرنگار» را خدمت جامعه رسانه ای استان کرمانشاه تبریک گفت.

به گزارش مژده خبر، مهندس علی چاله چاله در متن این پیام چنین آورده است :

در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران «۱۷ مرداد ماه» به مناسبت سالروز شهادت خبرنگار شجاع و متعهد، شهید “محمود صارمی” بنام« روز خبرنگار» نامگذاری شده است.

این روز ارزشمند یاد آور مجاهدت‌های زنان و مردان حقیقت طلبی است که با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ آگاهی بخشی را بر دوش کشیده و خاضعانه و بی ادعا وجود گرانسنگ خویش را چراغ راه جامعه قرار دادند.
روز خبرنگار فرصت و بهانه ای برای پاسداشت خدمات انسان های شایسته و جریان سازی است که چشم بیدار و زبان گویای جامعه  هستند، انسان های دغدغه مهدی که وجود ارزشمندشان منشاء انتشار دانایی و اعتلای آگاهی بوده، و تصویر گر عینی زمانه خویش به حساب می آیند.
اینجانب روز خبرنگار را بهانه ای شایسته برای قدردانی و تجلیل از زحمات خبرنگاران استان کرمانشاه به حساب آورده و بدینوسیله بر خود لازم می دانم‌ از کوشش های مثمر و ارزنده جامعه رسانه ای استان در عرصه ارتقاء آگاهی عمومی در بخش کشاورزی و انعکاس فعالیت ها و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه،نهایت امتنان و تشکر بعمل آورم.

علی چاله چاله
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه