مژده خبر- در دیدار استاندار کرمانشاه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین پروژه های حوزه ارتباطات و کسب وکارهای استان بررسی شد و عیسی زارع پور از  تکمیل طرح فیبر نوری کل شهر کرمانشاه تا نیمه شعبان خبر داد و گفت که در هفته دولت سال آینده نیز جشن تحت پوشش قرار گرفتن کل استان برگزار شود.

دکتر عیسی زارع پور در این نشست گفت:
انصافاً در کرمانشاه کار بزرگی انجام شده است.

 در دیدار استاندار کرمانشاه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهمترین پروژه های حوزه ارتباطات و کسب وکارهای استان بررسی شد و عیسی زارع پور از  تکمیل طرح فیبر نوری کل شهر کرمانشاه تا نیمه شعبان خبر داد و گفت که در هفته دولت سال آینده نیز جشن تحت پوشش قرار گرفتن کل استان برگزار شود.

 در این جلسه شهردار کرمانشاه، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، مدیرکل حوزه استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران وزارت ارتباطات هم حضور داشتند.

مشروح خبر

  • منبع خبر : مژده خبر