مژده خبر- وقتی کشف حجاب برای نسل جدید یک فانتزی می‌شود.که پدیده ای شوم و خطرناک تر از مسیح علینژاد است.

اگر چرخشی در برخی پلتفرم های داخلی داشته باشید با محتواها و شبکه هایی مواجه میشوید که مشابه آن را حتی در بدترین شبکه های اجتماعی بیگانه هم پیدا نمیکنید. صاحبان برخی اپراتورها به بهانه جذب مخاطب و کاربر بیشتر اجازه داده اند محتوا بدون کمترین نظارت موثری در زیرساخت آنها منتشر شود

اما این تولید و انتشار محتوا با کمترین نظارت تنها باعث شده برخی نسلهای جدید آسیب های جدی فرهنگی و هویتی و اخلاقی ببینند.

اگر سری به برخی کانالهای روبیکا بزنید با یک مهندسی محتوای عجیب و گسترده در حوزه های مختلف از جمله تبلیغ کشف حجاب… مواجه خواهید شد .

اگر مسیح علینژاد و شبکه های ماهواره ای کشف حجاب را بعنوان یک چالش سیاسی علیه نظام بکار میبردند اما در زیرساخت های ارتباطی داخل کشور مانند همراه اول و روبیکا شبکه هایی وجود دارند که کشف حجاب توسط زنان را بعنوان یک فانتزی زیبا تبلیغ میکنند نه بعنوان یک چالش سیاسی!اینجاست که اثرگذاری این اقدام ضدفرهنگی بالاتر میرود و باید گفت در میان خودی ها، غیر خودی هایی هستند که خطرناکتر از مسیح علینژادها علیه هویت دینی جامعه ایرانی اقدام کرده اند. برخی ازین مدیران سودای رسیدن به پست وزارت ارتباطات را هم دارند که باید منتظر فجایع فرهنگی بزرگتری در دوران آنها بود.

 

  • نویسنده : عمار
  • منبع خبر : مژده خبر