مژده خبر- شعری از سید صادق خاموشی شاعر جوان کرمانشاهی در وصف عملیات غرور آفرین وعده صادق را باهم بخوانیم:

رسانه های سر در لاک برده!
سکوت آسمان هم منفجر شد
صدای ما که سرخط خبرهاست
شکفت و در جهانی منتشر شد

اگرچه سازمان های جهانی
سکوت سرد را مرسوم کردند
شقایق های عاشق با شهادت
ستم را تا ابد محکوم کردند

کسی که اهل حیله بود، مشتش _
برای اهل دنیا باز، وا شد
اگرچه  مارها در آستین داشت
عصای دست موسی اژدها شد

سپاه آهنینی از ابابیل
سپاهی که کلوخش آتشین است
حریف ابرهه است و فیل هایش
نگو که گنبد من آهنین است!

رژیم غاصب کودک کش امشب!
شب تنبیه شد روزت سیاه است
بترس از موشک غران ایران
که آه کودکان بی گناه است

سید صادق خاموشی

  • منبع خبر : مژده خبر