مژده خبر- مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از واکسیناسیون ۳۳۵ سالمند و کارکنان مراکز نگهداری از آن‌ها در این استان خبرداد.

به گزارش مژده خبر،فرحناز محمدی صبح امرور اظهار کرد: در راستای تزریق واکسن کرونا به سالمندان و کارکنان مراکز شبانه روزی نگهداری از آن‌ها، در مرحله اول این واکسن به ۶۰ سالمند تزریق شد.

وی افزود: در مرحله دوم در ۲ روز گذشته ۲۷۵ سالمند و کارکنان در چهار مرکز، واکسن کرونا را دریافت کردند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه دُز دوم واکسن کرونا به عنوان یادآور سه ماه دیگر به سالمندان و مراکز نگهداری از آن‌ها تزریق خواهد شد، گفت: تزریق این واکسن برای برخی از سالمندان بنا بر تشخیص پزشک و با توجه شرایط جسمی آن‌ها انجام نشده است.

محمدی تصریح کرد: برنامه بعدی تزریق واکسن کرونا برای مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت در استان کرمانشاه خواهد بود.

  • منبع خبر : مژده خبر