مژده خبر- کانال خبری نود اقتصادی نوشت: واردات 12/5میلیون یورویی موز توسط پدر داماد رییس جمهور انجام گرفته است.

به گزارش مژده خبر ، نود اقتصادی نوشت:
بررسی جزییات ارز نیمایی دریافتی برای واردات نشان می‌دهد محمدحسین بهشتی پدر داماد حسن روحانی که از واردکنندگان مشهور موز در کشور است، طی سه سال اخیر در مجموع ۱۲/۵ میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات دریافت کرده است.
قابل ذکر است بهشتی اخیرا ادعا کرده درحالی به وی برچسب سلطان موز می‌زنند که در هفته در نهایت ۵ تریلی واردات موز دارد.

  • منبع خبر : مژده خبر