مژده خبر- مراسم اتیان سوگند کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه برگزار و بر نظرات علمی، متقن، بدون ابهام و هوشمندانه کارشناسان تأکید شد.

 

به گزارش خبرنگار مژده خبر، دکتر توسلی زاده گفت: نظرات خوب و کارشناسی شده کارشناسان است که به علم قاضی در صدور رأی مستدل و مستند کمک می کند.

وی ادامه داد: رأی قاضی بایستی بتواند طرفین پرونده را قانع کند. بنابراین نظر کارشناسی که مبنای صدور رأی قاضی است باید از سلامت و اتقان بالایی برخوردار باشد.

در پایان بعد از ادای سوگند توسط کارشناسان، با امضای رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، دوره جدید فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری کرمانشاه رسما آغاز بکار کرد.

لازم به ذکر است تعداد ۹۰۰ نفر کارشناس فعال در سطح استان وجود دارد که امروز با احتساب اتیان سوگند ۲۸ نفر که دوره های مربوطه را با موفقیت گذراندند این تعداد به ۹۲۸ نفر رسید.

  • نویسنده : جعفرجعفری
  • منبع خبر : مژده خبر