مژده خبر-نشست شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه علمی کاربردی واحد استانی کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش مژده خبر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه: جلسه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در واحد استان کرمانشاه با حضور مسئولین واحد استانی و دبیران شورای تعامل و تبادل نظر مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه، برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان دانشجویان مراکز به عنوان دبیران شورای تعامل و تبادل نظر مراکز آموزش علمی کاربردی استان به بیان مسائل و مشکلات مراکز محل تحصیل خود در حوزه های آموزشی، دانشجویی و فرهنگی پرداختند.

در پایان این جلسه خانم آزادی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری با اکثریت آراء به عنوان دبیر جدید شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه انتخاب شد.

  • منبع خبر : مژده خبر