مژده خبر- نشست شورای معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان هرسین با دکتر لاشکی معاون  حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و مدیران کل ثبت اسناد و بنیاد مسکن و رییس اداره اوقاف و امور خیریه بصورت ویدئوکنفرانس برگزارشد.

به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان هرسین جلسه شورای معاونین اداره با حضور مدیر، معاونین پشتیبانی، آموزشی و پرورشی و مسئولین حراست، بازرسی و سلامت و بهداشت در سالن اجلاس آموزش و پرورش بصورت ویدئوکنفرانسی با  دکتر لاشکی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و مدیران کل ثبت اسناد و بنیاد مسکن و رییس اداره اوقاف و امور خیریه برگزار شد.

در این جلسه پیرامون مسائل روز آموزش و پرورش، تدارکات و بازدید حوزه های آزمون و همچنین تصحیح اوراق امتحانی و نمره دهی بحث و گفتگو شد‌.

🖋 روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان هرسین

  • منبع خبر : مژده خبر