مژده خبر- نشست ستاد کرونای شهرستان کرمانشاه به ریاست فرماندارکرمانشاه در محل این فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مژده خبر، فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه خواستار رعایت کردن پروتکل های بهداشتی توسط هیات عزاداری سطح شهر شد وافزود: عزاداری برای امام حسین قیام است وفلسفه قیام امام حسین(ع) برای سلامت فکری روحی وجسمی ملت است.

وی افزود:عزاداری وتجمعات زیرسقف ممنوع وضعیت کرونا راجدی بگیرید ازتمامی مردم عزیز خواهشمندیم پروتکلهای بهداشتی رارعایت کنند که باعث انتشار بیشتر ویروس منحوس دلتا کرونا نشوند.

فرماندار کرمانشاه اظهار کرد: تمام توان فرمانداری ودیگر ادارات برای جلوگیری ازتجمع هاو باز بودن اصناف درمدت زمان تصویب شده تعطیلی ازسوی ستاد کرونای کشور میباشد وامیدواریم اصناف همکاری همه جانبه رابا بازرسان داشته باشند.

وی درادامه عنوان کرد:هیچگونه برگ ترددی توسط فرمانداری واداره پست صادرنمی شود،جریمه برای وسیله نقلیه متخلف ۲برابرخواهد شد.
در این نشست مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه ،امیر پهلوانی بازرس اتاق اصناف واعضای  دیگرستادکرونا درشهرستان کرمانشاه حضور داشتند.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر