مژده خبر- یادداشت حاضر به قلم حقوقدان برچسته شهرمان محمد صادق اسفندیاری کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و معتقد است که بایدباجوانان صادق بودوازشعارهای کاذب که آنهارا آزارمی دهد پرهیز کرد و...

نگرش‌های حاکم در عصر حاضر خود مؤید این واقعیت ملموس است که می توان با تکیه بر باورهای عقیدتی و بها دادن به فرهنگ ناب اسلامی و بومی بر مشکلات فائق آمد و با ایجاد بستری مناسب شرایط مطلوب و بهینه را برای رشد و پویایی نسل جوان کشوروبه ویژه کرمانشاهی فراهم آورد .
بدون پرده پوشی باید اذعان کرد، اکنون نسل جوان کشور و استان دچار یک سردرگمی گنگ است. اگر راهکار های اصولی و تدوین شده وفراروی آنها قرار داده نشود، نه تنها آنها را دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی خواهد نمود بلکه قدرت تفکر و یافتن راه حل های اصولی را از آنها سلب خواهد کرد .
صداقت این نسل بالنده و پویا در کشور و کرمانشاه که بخش عظیمی از جمعیت کشور در بر گرفته است در مقایسه با جوانان دیگر کشورها تفاوت های چشمگیری را داراست، به دلیل ریشه های عقیدتی که در خانواده های ایران اسلامی وجود دارددر نگاه اول می توان به این مهم دست یافت که به دلیل تربیت اسلامی و اعتقاد و التزام عملی این نسل به فرامین اسلامی و به خصوص صداقتی که در ضمیر جوانان وجود دارد می‌توان به نحو مطلوب و شایسته ای بهره برداری کرد. و با نشان دادن سره از ناسره برای آنها شرایطی را فراهم کرد تا این نسل که وارث هدایت کشور به منزل مقصود است، دچار سردرگمی نشود .
و خدا ناکرده با سوء نیتها و تبلیغات سوئی که از سوی دشمنان در قالب تئوری های فریبنده ی ابزاری می‌شود، آنان دچار سقوط و انحطاط نشوند .
همانگونه که صداقت فطری در ضمیر جوانان وجود دارد، آنها نیز انتظار دارند تا در برخورد با آنها صداقتی که به عنوان پژواک رفتاری خود جست و جو می کنند از سوی خانواده ها و در سطح کلان مدیریتی جامعه ابراز شود .
ارائه ی شعارهای پوچ ، بی محتوا و وعده‌های دروغین نه تنها این نسل را سرخورده می کند بلکه در بلندمدت موجب خواهد شد که آنها دچار نوعی انحطاط گردیده و به سوی آسیب‌های اجتماعی گام بردارند. پس صداقت با این نسل از اولویت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که امید می‌رود به عنوان یک مسئولیت خطیر مورد توجه همگان قرار گیرد
درایامی قرار داریم که ایام وعده های پرزرق و برق کاندیدا های انتخاباتی است، توصیه می کنیم که فقط به ارائه‌ی برنامه‌های خود در چارچوب وظایف قانونی،جوانان را به سمت خود بکشانیم و از وعده‌های ناشدنی ونامعقول پرهیز نماییم.امید است صادقانه ازظرفیت جوانان عزیزومظلوم شهرمان استفاده‌ی بهینه نماییم وازایده های کاربردی آنها درپیشرفت شهر بهره مند شویم.ان شاء الله!
به امید آنروز
محمد صادق اسفندیاری حقوقدان،کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر کرمانشاه

  • منبع خبر : مژده خبر