مژده خبر- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه مصادیق تخلفات انتخاباتی را بیان کرد و گفت: خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، رای گرفتن با شناسنامه‌ کسی که حضور ندارد، از جمله جرائم انتخاباتی است.

به گزارش مژده خبر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه در جلسه تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی گفت: خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت جلسات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، رای گرفتن با شناسنامه‌ کسی که حضور ندارد، از جمله جرائم انتخاباتی است.

بهرام زاده گفت: هیات‌های اجرایی و نظارت موظف اند در صورت اطلاع از ارتکاب جرم موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام و دادستان حوزه مربوطه باید موضوع را بلافاصله رسیدگی کند.

  • نویسنده : جعفرجعفری
  • منبع خبر : مژده خبر