مژده خبر- همزمان با هفته دولت وبا حضورفرماندار،مدیرعامل شرکت‌گاز استان وجمعی ازمسئولان ادارات ونهادها، مشعل گاز 6 روستای جوانرود با اعتبار 160 میلیارد ریال دراین شهرستان روشن شد.

به گزارش خبرنگار مژده خبر، فرماندارجوانرود درآیین افتتاح گازرسانی به این ۶ روستا که به صورت نمادین در روستای علی آبادکهنه برگزارشد، با تبریک هفته دولت وگرامیداشت یادوخاطره شهیدان رجایی وباهنرگفت :این روستاها شامل علی آبادکهنه ، هوزسیدمراد،سرودسفلی، سرودعلیا،کلی وترکپان است.
رستگاریوسفی افزود:با بهره برداری از طرح گازرسانی به این ۶ روستا حدود ۷۰۰ خانوار ازنعمت گاز بهره مند می شوند.

وی اظهار کرد :تاسال ۱۳۹۷ _ ۷ روستا با ۱۰۶۳ خانوار دراین شهرستان گاز دار بوده است که با تلاش وپیگیری های انجام شده در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ روستا با ۳۱۰۰ خانوار رسیده که از نعمت گاز درشهرستان جوانرود بهرمند شده اند.

یوسفی یاآورشد: امسال همزمان با هفته دولت نیز ۳۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۰۴ میلیارد ریال دربخش های عمران شهری و روستایی،گازرسانی ،مخابراتی، طرح هادی ،گردشگری ،کشاورزی ، اقتصادی و اشتغالزایی درشهرستان جوانرودبه بهره برداری می رسد.

  • نویسنده : فرشته شایگانی قانع
  • منبع خبر : مژده خبر