مژده خبر- یادداشت پیش رو به بهانه‌ی مناسبت روز جهانی مساجد تحت عنوان مسجد و تربیت رسانه‌ای مطالبه گر نوشته شده است.

دانستن سواد رسانه ای مانند دانستن مضر بودن سیگار یا نوشابه، تا آنجا که صرفا شکل آگاهی و علم دارد فی نفسه ارزشی ندارد؛ چون هیچ ضمانت اجرایی ندارد. اگر این آگاهی منجر به عدم میل و علاقه به سیگار و نوشابه شد و در نهایت ما را از آنها دور کرد، عمل تربیت اتفاق افتاده است.

در گذار از سواد رسانه ای به تربیت رسانه ای (گذار از آگاهی صرف به عمل مبتنی بر شناخت) مسجد می تواند نقش محوری داشته باشد. زمانبندی زندگی به سه نوبتی که انسان خود را ملزم به رفتن به مسجد کند، سبک زندگی رسانه ای انسان را متحول خواهد کرد؛ هم در مقام میزان و کیفیت استفاده از رسانه و هم در مقام نحوه استفاده از آن.

انسان مسجدی، سطح دغدغه هایش گذران اوقات نیست؛ بنابراین «وبگردی» هایش به «ولگردی» تبدیل نخواهد شد.

✍️نکته ای ویژه: امیدواریم روزی برسد که مساجد ما تریبون ورسانه ای مطالبه گر برای تعالی جامعه ورفع مشکلات فراوان پیش روی مردم مبدل شوند،متاسفانه بسیاری از هیئت امناوائمه جماعت مساجد فقط موارد ظاهری دینی راباسطحی نگری پی گیرند و عملکردی فوق العاده ضعیف درمطالبه گری حقوق مردم دارند, در عمل دین راازسیاست ونقد مسئولان ضعیف و… جدامی دانند.

لذا مژده خبر بر آن است که در راستای فعالیت‌های روشنگرانه و مطالبه گری خود پی گیر این مسائل معضل وارباشد. ان شاء الله!

درپایان ۳۱مردادماه مصادف با ۲۲آگوست روزجهانی مساجد راگرامی می داریم.

  • نویسنده : جعفر جعفری سردبیر مژده خبر
  • منبع خبر : مژده خبر