مژده خبر- لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه اعلام شد.

لازم به ذکر است بنابه گفته  کمیته آموزش و اطلاع رسانی مدیریت واکسیناسیون کرونای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در ایام تعطیلات هم مراکز واکسیناسیون کرونافعالیت داشته ؤ دارند.

  • نویسنده : جعفر جعفری
  • منبع خبر : مژده خبر