مژده خبر- مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه، دوشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور در سامانه تلفنی ۱۱۱ (سامد) به درخواست‌های مردمی پاسخ می‌دهد.

به گزارش مژده خبر،پیمان ترکمانه، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه فردا دوشنبه هجدهم مرداد ماه ۱۴۰۰ در سامانه سامد حضور خواهد یافت.

ترکمانه با حضور در سامانه سامد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به درخواست های مردمی پاسخ می دهد.
کرمانشاهیان می توانند در ساعات تعیین شده با شماره تلفن ۱۱۱ تماس حاصل کرده و درخواست های خود را با مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه در میان بگذارند.

  • منبع خبر : مژده خبر