مژده خبر- محیط‌زیست تالاب هشیلان از صبح تاکنون درآتش بی تدبیری مدیران دولت بنفش همچنان می سوزد.

به گزارش خبرنگار مژده خبر، صبح امروز بعلت سهل انگاری و عدم توجه مدیر محیط زیست تالاب هشیلان بجای آب غرق در آتش شد
هنوز درحال سوختن است ودرمیان عدم پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط، نیاز به پوشش خبری دارد. متاسفانه  یاوری مدیرکل بی تدبیر دولت تدبیر و امید ی محیط زیست استان کرمانشاه با توجه به مکاتبات قبلی از سوی کارکنان هشیلان به دنبال حق آبه از سد گاوشان با آب منطقه ای  آنچنان مصر و جدی نبوده و الان ۴۵۰ هکتار اراضی مذکور در خطر آتش سوزی قرار گرفته وتا کنون  فقط دکتر فتحی بخشدار مرکز به همراه فلاحتی مدیر محیط زیست شهرستان کرمانشاه حضور دارندو همچنان آتش سوزی ادامه دارد.

  • نویسنده : جعفرجعفری
  • منبع خبر : مژده خبر