مژده خبر- طبق اطلاعات موجود، 220 نفر از نمایندگان مجلس در سامانه شفافیت مشارکت داشته اند و در مجموع 234,741 عدد رای توسط ایشان به ثبت رسیده است. لیست نمایندگان مجلس، به ترتیب از بیشترین به کمترین مشارکت در شفاف سازی، در تصویر قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مژده خبر،  طبق اطلاعات موجود، ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در سامانه شفافیت مشارکت داشته اند و در مجموع ۲۳۴,۷۴۱ عدد رای توسط ایشان به ثبت رسیده است. لیست نمایندگان مجلس، به ترتیب از بیشترین به کمترین مشارکت در شفاف سازی، در تصویر قابل مشاهده است.

گفتنی ست؛ نام دکتر محمد رشیدی نماینده جوان و انقلابی کرمانشاه تنها نماینده استان کرمانشاه است که نامش در لیست مذکور آمده است و متأسفانه اسمی از نمایندگان دیگر کرمانشاه دیده نمی شود.

  • نویسنده : عمار.خرمشهری
  • منبع خبر : مژده خبر