مژده خبر-دکتر سارا فلاحی در دیدار با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تاکید کرد:لزوم ردیف بودجه مستقل برای رسانه‌های محلی ضروری است.

‍ به گزارش مژده خبر، در ادامه پیگیری‌های پارلمانی دکتر سارا فلاحی، در دیدار با دکتر خدادی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دفاع از حقوق مغفول رسانه‌های محلی ایلام پرداخت و از معاون مطبوعاتی درخواست کرد تا در سفری به ایلام در نشست با اصحاب رسانه این استان به مطالبات آنان پاسخ دهد.

دراین دیدار دکتر سارا فلاحی در سخنانی مبسوط با تاکید بر نگاه ویژه به رسانه‌های محلی و رفع دغدغه‌های صنفی آنان گفت: ضرورت دارد ردیف بودجه یارانه مطبوعات محلی از مطبوعات سراسری تفکیک شده و به صورت جداگانه تعریف شود؛ چرا که سال‌هاست اعتبارات یارانه‌های نقدی مطبوعات سراسری و استانی در ردیف بودجه‌ای مشترک قرار گرفته و یارانه‌ی مطبوعات محلی در محاق مطبوعات سراسری قرار گرفته‌است که این امر به ضرر رسانه‌های محلی است.

وی تأکید کرد: مستقل بودن یارانه مطبوعات محلی می تواند هم شفاف دیده شود و هم این امکان وجود دارد که برای افزایش آن از طریق مجلس و دولت رایزنی کرد.

نماینده مردم شریف استان ایلام در مجلس یازدهم افزود: تمهید راه اندازی چاپخانه جهت چاپ نشریات محلی ایلام به صورت تعاونی با سهامداری مدیران مطبوعات محلی و حمایت معاونت مطبوعاتی، می تواند به عنوان توسعه زیرساخت‌های مطبوعات محلی موثر باشد.

فلاحی اختصاص سهمیه ویژه کاغذ به مطبوعات محلی ایلام و تشکیل ستاد رسانه‌ای اربعین در شهرستان مرزی مهران ازجمله مباحث مطرح شده ازسوی نماینده ایلام در این جلسه بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: امضای تفاهم نامه رسانه‌ای استان‌های مرزی ایران و عراق و واگذاری دبیرخانه‌ی آن به ارشاد اسلامی ایلام با هدف رایزنی فرهنگی و رسانه‌ای در قالب برگزاری جشنواره مطبوعات فرامرزی، می تواند به گسترش مناسبات فرهنگی و رسانه‌ای استان‌های مرزی جمهوری اسلامی و کشور عراق کمک کند.

  • منبع خبر : مژده خبر