مژده خبر-این پایگاه خبری ارزشی درمسیرروشنفکری وبصیرت افزایی قصد دارد جهت تنویر افکار عمومی واقعیت های تاریخی رابه طور کوتاه ولی با مستندات منتشر نماید امید است که پهلوی پرستان دست از تطهیر نظام مزدور ومستبدپهلوی بردارند.

🔴 قتل عام مردم بابل به خاطر سفر رضاخان

شما_یادتون_نمیاد_ولی…

یک روزرضاخان به مازندران مسافرت کرد، قرار شد یک روز در بابل توقف نماید، ولی در آنجا بسیاری از مردم به خاطر مصادره املاکشان توسط شاه به گدایی افتاده بودند، شهردار به خاطر اینکه رضاخان گدایان شهر را نبیند آنها را جمع کرد ودر حمام های عمومی شهر زندانی کرد تا رضاخان از شهر خارج شود، ولی به دلیل بارندگی شدید رضاخان ۳ روز در شهر ماند، پس از رفتن رضاخان وقتی در حمام ها را باز کردند۶۰_۷۰نفر به دلیل نرسیدن غذا و نبود هوا از گرسنگی و خفگی مرده بودند.

📚منبع:کتاب تاریخ بیست ساله ایران/نوشته حسین مکی(نماینده مجلس در زمان پهلوی) /جلد۶/صفحه۱۰۱_۱۰۲