تنها 2 روز دیگر تا پایان وعده داده شده استاندار گلستان برای پایان گرانیها باقی مانده ، به راستی شنبه چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد که موجب موج ارزانی خواهد شد؟

به گزارش مژده خبر به نقل از راه اترک، ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ ، هادی حق شناس، استاندار گلستان در شهرستان کلاله، وعده حل شدن کامل معضل گرانی ها در کل کشور را داده بود.

حق شناس در مراسم افتتاح طرح آسفالت روستای قوجمز در گفتگو با راه اترک در خصوص حل مشکل گرانی ارزاق عمومی به خبرنگار راه اترک گفته بود: مطمئنا ظرف این دو سه هفته آینده حل می شود.

حال از زمان وعده داده شده استاندار ، ۲۰ روز گذشته است.

مردم چشم انتظار قولی هستند که استاندار محترم استان گلستان داده و معتقدند که استاندار حرفی که زده حتما با پشتوانه صحبت با مسئولین کشوری و به خصوص رئیس جمهور محترم زده است.

اینکه در این ۲ روز  باقی مانده از وعده استاندار چه اتفاقی قرار است روی دهد، مردم نمی دانند ولی امیدوارند که وعده ی این بار مسئولین کشوری محقق شود.

اما به راستی روز شنبه چه اتفاقی قرار است روی دهد که مردم موج ارزانی ارزاق عمومی را شاهد شوند؟
آیا این اتفاق با آمدن جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به استان گلستان، مرتبط است؟

انتهای پیام/رضا جامی