مژده خبر-یادداشت کوتاه صبح امروز راجهت روشنگری باعنوان «فقط مشتری دهن کجی به مردم!» به مخاطبان عزیز مان اختصاص داده‌ایم .....

صبح جمعه ۵شهریور۱۴۰۰آقای رئیسی رئیس جمهور، سر زده به میان مردم مناطق خوزستان رفت و مشکلات آنها را از زبان خودشان شنید. برخی وزرا نیز همراه رئیس جمهور بودند تا در رسیدگی به مشکلات تسریع شود.
این رویداد به لحاظ حرفه ای، یک خبر مهم بود. به ویژه این که در سنت دولت، یک خرق عادت به شمار می رفت. رئیس دولت قبل، دو سال از پشت میز کارش در پاستور بیرون نیامد و به شکل دور کاری مدیریت کرد؛ آن هم نه روز تعطیل. طوری شد که رسانه ها نوشتند “نگرانیم رئیس دولت، زخم بستر بگیرد”!
اما رئیس دولت جدید، موجودیت خود را به بودن در میان مردم و کنار آنها تعریف کرده است. با این وجود، نشریات مدعی اعتدال و اصلاحات، آن قدر تنگ نظر و متصلبانه رفتار کردند که حاضر نشدند در عناوین اصلی خود، تیتر و عکسی را به حضور دولتمردان در میان مردم خوزستان اختصاص دهند.
گویا خوزستان و سایر مناطق، فقط زمانی برای این نشریات اهمیت پیدا می کنند که از شدت بی اعتنایی مسئولان و انباشت مشکلات، ملتهب و دچار نا امنی شوند؛ اما اگر مورد توجه و اهتمام مسئولان قرار بگیرند، دیگر ارزش خبری برای پوشش رسانه ای را ندارند!

 

  • نویسنده : عمار
  • منبع خبر : مژده خبر